กีฬาภายใน 62

ในช่วงระหว่างวันที่ 3 -6 กันยายน 2562 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรมกีฬาภายในขึ้น โดยมี นายชัยยะ อังกินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี มาเป็นประธานในพิธีเปิด นายนิกูล ประทีปพิชัย รองผู้อำนวยการ สพม .10 ผู้บริหารสถานศึกษาใน สพม.10 และคณะแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆมาร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้ โดยการจัดการแข่งขันกีฬาภายในนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะด้านกีฬา การแสดงออกทางความสามารถด้านกีฬา และการทำงานร่วมกันของนักเรียนโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา
-ภาพพิธีเปิดและขบวนพาเหรด
-ภาพการแข่งขันกีฬา 3/09/2562
-ภาพการแข่งขันกีฬา 4/09/2562
-ภาพการแข่งขันกีฬา 5/09/2562
-ภาพการแข่งขันกีฬา 6/09/2562
-ภาพพิธีปิดและรับรางวัล

Facebook Comments

Sharing is caring!

ใส่ความเห็น