ค่ายพุทธบุตร 62

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธ วันที่ 15 -16 สิงหาคม 2562 โดยมีนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อปลุกฝั่งคณธรรมจริยธรรม และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียนโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา คลิกดูภาพทั้งหมด

Facebook Comments

Sharing is caring!

ใส่ความเห็น