วันภาษาไทยแห่งชาติ

เนื่องในวันที่ 26 กรกฏาคม 2562 เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรม “สดุดีสุนทรภู่เคียงคู่วันภาษาไทยแห่งชาติ” โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น คัดลายมือ แต่งกลอน อ่านทำนองเสนาะ วาดภาพในวรรณคดี แต่ตัวในวรรณคดี โดยทำชุดรีไซเคิล เป็นต้น คลิกดูภาพทั้งหมด กล้อง 1 กล้อง 2

Facebook Comments

Sharing is caring!

ใส่ความเห็น