แห่เทียนเข้าพรรษา 62

เป็นประจำทุกที่ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันเข้าพรรษา โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา และ ชุมชนในตำบลหนองหญ้าปล้องได้ร่วมกันแห่เทียนพรรษาไปถวายยังวัดต่างๆ ในอำเภอหนองหญ้าปล้อง โดยมีขบวนแห่ของนักเรียนและชุมชนมาร่วมขบวนแห่เทียนและพิธีถวายเทียนพรรษา คลิกดูภาพทั้งหมด กล้อง1 กล้อง2

Facebook Comments

Sharing is caring!

ใส่ความเห็น