วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 62

1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวัน วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ซึงโรงเรียนหนองหญ้าปล้องก็ได้จัดพีธีลำลึกถึงวันวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โดยจัดพิธีสวนสนามและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ โดยมีกอง ลูกเสือจากโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา) นำโดย ผู้อำนวยการสุริยา มนตรีภักดิ์ และคณะครู มาเข้าร่วมพิธีการสวนสนาม กับโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ดังเช่นทุกปี คลิกดูภาพทั้งหมด

Facebook Comments

Sharing is caring!

ใส่ความเห็น