วันต่อต้านยาเสพติด 62

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2562 : “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ตรงกันวันต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ก็ได้จัดกิจกรรม ต่อต้านยาเสพติด โดยมีกิจกรรม ดังนี้ ผู้อำนวยการอ่านสาส์นเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด การจัดประกวดป้ายนิเทศ การเดินรณรงค์ของนักเรียนลูกเสือต่อต้ายยาเสพติด และปลูกต้นไม้ คลิกดูภาพทั้งหมด

Facebook Comments

Sharing is caring!

ใส่ความเห็น