บริจาคโลหิต 62

ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 มีหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต มารับบริจาค ณ หอประชุมอำเภอหนองหญ้าปล้อง นักเรียน และ คณะครู โรงเรียหนองหญ้าปล้องวิทยา ก็ได้ร่วมไปบริจาคโลหิต คลิกดูภาพทั้งหมด

Facebook Comments

Sharing is caring!

ใส่ความเห็น