ไหว้ครู 62

ในพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรมไว้ครูเพื่อสะท้อนถึงคุรค่าทางจิตใจและประเพณีอันดีงามของไทย และให้นักเรียนได้แสดงความเคารพต่อครูอาจารย์ที่สั่งสอนนักเรียน และนอกจากนี้ ก็มีการมอบรวงวัลการประกวดจัดพานไหว้ครู การจัดป้ายนิเทศ  และ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

ภาพพิธีไหว้ครู
ภาพประกวดพานไหว้ครู

Facebook Comments

Sharing is caring!

ใส่ความเห็น