โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ

นักเรียนชั้นม 5/2 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพชรบุรี ได้จัดโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถศิลป์ จากพื้นดินราชบุรี ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 โดยกิจกรรมได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรื่องของโอ่งโรงงานเซรามิค เถ้าฮง ไถ่ และ อุทยานหินเขางู อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี คลิกดูภาพทั้งหมด

Facebook Comments

Sharing is caring!

ใส่ความเห็น