กำหนดการสำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ใหม่

วันเดือนปีรายการ
22- 27 มีนาคม 2562 รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4
30 มีนาคม 2562สอบวัดความรู้นักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4
3 เมษายน 2562ประกาศผลสอบ
ผลสอบ ชั้น ม.1 คลิก
ผลสอบชั้น ม.4 คลิก
8 เมษายน 2562มอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4
13 พฤษภาคม 2562ปฐมนิเทศปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
15 พฤษภาคม 2562เปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2562 (นักเรียนทุกคน)


Facebook Comments

Sharing is caring!

ใส่ความเห็น