ปัจฉิมนิเทศ 61

ในนปีการศึกษา 2561 โรงเรียนนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้น ม.6 และ ม.3 ในปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกิจกรรม รับฟังบรรยายธรรมะ รับฟังประสบการณ์จากศิษย์เก่า ผูกข้อมือรับพรจากครูอาจารย์ การร่วมแสดงความยินดีจากคณะกรรมการนักเรียน และนักเรียนโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา

คลิกดภาพทั้งหมด

Facebook Comments

Sharing is caring!

ใส่ความเห็น