พิธีมอบอาคารเกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๒๗

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ชาวค่ายอาสาพัฒนาคืนถิ่น ชมรมนิสิตเก่าค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เดินทางมาเปิด อาคารเกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๒๗ และ ส่งมอบอาคาร เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๒๗ ให้แก่โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเป็น ประธานในพิธีเปิด ในครั้งนี้ ชาวหนองหญ้าปล้องวิทยา รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ ชาวค่ายอาสาพัฒนาคืนถิ่น ชมรมนิสิตเก่าค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนา การเรียนการสอน ของโรงเรียน ร่วมกันพัฒนาต่อยอดตามความเหมาะสม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน ให้เติบโตเป็นคนดีของสังคม

วัตถุประสงค์ และการดำเนินการของโครงการ

คลิกดูภาพทั้งหมด

ภาพค่ายอาสาพัฒนา ม.เกษตรฯ 20 มีนาคม -10 เมษายน 2521

Facebook Comments

Sharing is caring!

ใส่ความเห็น