ลานวัฒนธรรมชาวระเหรี่ยง

ในวันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนคณะครูโรงเรียนหนองหญ้าปล้อง และ ชาวอำเภอหนองหญ้าปล้อง ได้ไปจัดแสดง ประเพณีวิถีชิวิตของชาวกะเหรี่ยงในอำเภอหนองหญ้าปล้อง โดยไปแสดงที่ลานวัฒนธรรม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี เขาวัง โดยมี การแสดงประยุกต์กะเหรียงของนักเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา การจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ พื้นบ้าน และนำขนมของชาวกะเหรี่ยง (อัยซะ) ไปให้ผู้ที่ร่วมงานได้ชิม

ภาพทั้งหมดคืนวันที่ 10 ภาพทั้งหมดคืนวันที่ 11 ภาพทั้งหมดคืนวันที่ 12

Facebook Comments

Sharing is caring!

ใส่ความเห็น