ค่ายอาเซียน 61

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมค่ายอาเซียน ธีม”ผ่าวิกฤตอาเซียน” ในวันที่ 25 มกราคม 2562 โดยมีตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนักเรื่องของวิกฤตการณ์ทางสังคมในชาติอาเซียนและร่วมมือในการหาทางออกให้กับปัญหาสังคมดังกล่าว

คลิกดูภาพทั้งหมด

Facebook Comments

Sharing is caring!

ใส่ความเห็น