ค่ายดาราศาสตร์ ครั้งที่ 1

ในปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดให้มีกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โดยเนื้อหากิจกรรมเน้นทางด้านดาราศาสตร์และการดูดาวซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2562 เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ทางด้านดาราศาสตร์และการดูกลุ่มดาวสำคัญบนท้องฟ้า โดยได้รับการสนับสนุนกล้องดูดาวจากโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีจำนวน 3 ตัว และน้ำดื่มจาก ร้าน 2514 จำนวน 15 โหล

คลิกดูภาพทั้งหมด

Facebook Comments

Sharing is caring!

ใส่ความเห็น