แนะแนว 60

ผู้อำนวนการบุญช่วย  วาดวงศ์และคณะครูนักเรียนได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อ กับโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอหนองหญ้าปล้องและใกล้เคียง  คลิกดูภาพทั้งหมด

ส่งรองผู้อำนวยการ ณภัทร ศิลปศร

คณะครูโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ได้เดินทางไปส่ง รองผู้อำนวยการ ณภัทร  ศิลปศร  ที่ได้ย้ายไปดำรงคตำแหน่งรองผู้อำนวยการ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ  จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 คลิกดูภาพส่งรองผู้อำน…

กิจกกรมเข้าค่ายลูกเสือ 60

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลุกเสือเนตรนารี ชั้น ม.1-ม.3  ณ ค่ายวาสนาดีรีสอร์ท  จ.ราชบุรี ระหว่าวันที่ 19 -21  ม.ค. 2561  เพื่อผึกสร้างเสริมประสบการณ์ต่างๆ ให้กับลูกเสือเนตรนา…

ค่ายเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อเพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก

ค่ายเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อเพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก รุ่นที่ 1 MIDL CAMP วันที่ 19 มกราคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้สื่อต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์รูปแบบข…

กิจกรรมร่วมปันรักให้น้อง

กิจกรรมร่วมปันรักให้น้องกับเพื่อนพ้องน้องพี่ ในวันที่ 10 ม.ค. 61  ผู้ใหญ่ใจดีร่วมกันมาแแสดงคอนเสิร์ตสร้างความบันเทิง และ เลี้ยงอาหารกลางวันและของว่างให้กับนักเรียนโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา  คณะครูและ…