คว้ารองแชมป์รักบี้ฟุตบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

นักกีฬารักบี้ฟุตบอลหญิง ทีม 7 คน โรงเรียนหนองญ้าปล้องวิทยาคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ในรายการรักบี้ฟุตบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประเภทโรงเรียน ณ. สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมร…

กลอย พืชป่ามหัศจรรย์

กลอย พืชป่ามหัศจรรย์   จากผลงานเหรียญทอง ระดับประเทศ ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ปี 2560 ได้ตีพิมพ์ลงในวารสาร วิชาการ ปีที่ 21  ฉบับที่ 1

กีฬาภายใน 61

ในช่วงระหว่างวันที่ 20 -23  สิงหาคม 2560  โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรมกีฬาภายในขึ้น  เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะด้านกีฬา การแสดงออกทางความสามารถด้านกีฬา และการทำงานร่วมกันของนักเรียนโรงเรียนห…

มอบเงินสนับสนุนพัฒนาอาคาร”เกษตรศาสตร์นุสรณ์ 27″

ในวันที่  19 สิงหาคม  2561  สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้มามอบเงินสนับสนุนสนับสนุนพัฒนาอาคาร  เกษตรศาสตร์นุสรณ์ 27 จำนวน 200,000 บาท และมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียน  ทางโรงเรียนหนองหญ้า…

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 61

  ในช่วงวันที่  13 -17 สิงหาคม 61  กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสต์ได้จัด สัปดาห์วิทยาศาสตร์  เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกียวกับวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น  การแ…

วันแม่ 61

ในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ หรือแม่ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องได้จัดกิจกรรมวันแม่ โดยมีกิจกรรม ต่างๆ เช่น จัดป้ายนิเทศประกวดเรียงความวันแม่ และ …