ปีใหม่ 60

ในวันที่ 7 มกราคม 2560 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาก็ได้จัดกิจกรรมปีใหม่ ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้มีโอการร่วมสนุกในกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนได้จัดขึ้น เช่น เกมส์ การแสดง การรับประทานอาหารร่วมกัน ชมการแสดง…