ทัศนศึกษา 60

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไปศึกษาหาความรู้นอกสถานที่ซึ่งปีนี้ในวันที่ 21 พ.ย.2560โรงเรียนก็ได้จัดให้นักเรียนไปทัศนศึกษา ณ  พระเมรุมาศ ณ มณฑลพิธีท้องส…