นักรักบี้ เยาวชนทีมชาติ U17

เชิญชวนพี่น้องชาวหนองหญ้าปล้องวิทยาร่วมส่งกำลังใจ ให้กับนักเรียน ม.4 ได้แก่นางสาวดารินทร์ จันทมาลา และนางสาวสุทธิดา เกิดลาภ เข้าแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 7 คน รายการ ARU 17 Girls Sevens Dubai ระหว่างวันที่ …

แชมปรายการแบ็งค็อกเซเว่น

รายการแบ็งค็อกเซเว่นปีที่แล้วเราได้รองแชมป์ปีนี้พวกเรามาตามล่าหาความฝันและแล้วความฝันของเราก็เป็นจริงปีนี้เราได้เป็นแชมป์สมใจ. ซึ่งมีผลการแข่งขันดังนี้ 9.00น ชนะ รร.พิมายวิทยา 7-5จุด 10.00น. ชนะ รร.รา…

วันวชิราวุธ60

วันวชิราวุธ ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี สาเหตุที่กำหนดให้เป็นวันนี้ เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์อย…

ศึกษาดูงานการจัดการศึกษา

ในวันที่ 23 พ.ย. 2560 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานร่วมกับสำนักงบประมาณ  ได้ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา  คลิกดูภาพทั้งหมด

ทัศนศึกษา 60

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไปศึกษาหาความรู้นอกสถานที่ซึ่งปีนี้ในวันที่ 21 พ.ย.2560โรงเรียนก็ได้จัดให้นักเรียนไปทัศนศึกษา ณ  พระเมรุมาศ ณ มณฑลพิธีท้องส…

ค่ายพุทธบุตร 60

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธ วันที่ 17 -18 พฤศจิกายน 2560  โดยมีนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อปลุกฝั่งคณธรรมจริยธรรม และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนั…