ประกวดพานไหว้ครู 60

ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องได้จัดกิจกรรมประกวดพานไหว้ครู โดยในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 จะมีพิธีไหว้ครู  โดยส่งเสริมให้นักเรียนใช้วัสดุจากธรรมชาติและอนุรักษ์ ความเป็นไทย คลิกดูภาพทั้งหมด 

Facebook Comments

Sharing is caring!

ใส่ความเห็น