แบบประเมินนักเรียนงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยครูที่ปรึกษา

รบกวนคุณครูที่ปรึกษาที่ทำแบบสอบถาม โหลดคู่มือการทำแบบประเมินนี้ไปด้วย ดาวโหลด

แบบสอบถามงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ดาวโหลด

แบบสอบถามงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ดาวโหลด

แบบสอบถามงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ดาวโหลด

แบบสอบถามงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ดาวโหลด

แบบสอบถามงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ดาวโหลด

แบบสอบถามงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ดาวโหลด

แบบสอบถามงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ดาวโหลด

แบบสอบถามงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ดาวโหลด

แบบสอบถามงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ดาวโหลด

แบบสอบถามงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ดาวโหลด 

แบบสอบถามงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ดาวโหลด

แบบสอบถามงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ดาวโหลด 

แบบสอบถามงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ดาวโหลด

แบบสอบถามงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ดาวโหลด 

แบบสอบถามงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ดาวโหลด

แบบประเมินการอ่านเขียน  (ครูภาษาไทย)  ดาวโหลด

แบบประเมินการคิดคำนวณ (ครูคณิตศาสตร์) ดาวโหลด

แบบประเมินความรู้ทักษะด้านอาชีพ (ครูที่ปรึกษา)  ดาวโหลด

ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ร่วมประเมินคุณภาพนักเรียนตามจริง

Facebook Comments

Sharing is caring!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *