ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

วันที่ 24  ตุลาคม  2555 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเพือประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  โดยมี ศึกษานิเทศ พิตรชาภรณ์  ชุ่มกมลธนัตย์   มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้  ดูภาพทั้งหมด

Facebook Comments

Sharing is caring!

ใส่ความเห็น