โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555

 

 

 

 

 

 

 

ประมวลภาพเยี่ยมบ้านนักเรียนของ ครูธวัฒน์ ศรีคลหนู และ ครูสมคิด เติมพูล คลิกดูภาพทั้งหมด  

ประมวลภาพเยี่ยมบ้านนักเรียนของ ครูคนึงนิตย์ เกตุเอี่ยม คลิกดูภาพทั้งหมด  

ประมวลภาพเยี่ยมบ้านนักเรียนของ ครูทแกล้ว อินทร์วงศกร คลิกดูภาพทั้งหมด  

ประมวลภาพเยี่ยมบ้านนักเรียนของ ครูน้ำค้าง  ครูวรรณรา ครูสำรอง ครูศรีมุกดา ครูสุจิตรา                      คลิกดูภาพทั้งหมด  

ประมวลภาพเยี่ยมบ้านนักเรียนของ ครูเตือนใจ ครูอภิชิต ครูลูกคิด ครูณัฐติวรรณ ครูอนัญญา                       คลิกดูภาพทั้งหมด  

Facebook Comments

Sharing is caring!

ใส่ความเห็น