สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2555

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา  ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ประจำปี 2555  ระหว่างวันที่ 18-24  สิงหาคม 2555  โดยมีกิจกรรมดังนี้

วันที่ 20 สิงหาคม 2555  เวลา 12.20-13.00    คลิกดูภาพกิจกรรมวันที่ 24 สิงหาคม 2555 (พิธีเปิด)

 กิจกรรมประกวดการจัดป้ายนิเทศ      คลิกดูภาพ

 กิจกรรมประกวดวาดภาพ   คลิกดูภาพ

วันที่ 21 สิงหาคม 2555  เวลา 12.20- 13.00

 กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  (ม.ต้นและม.ปลาย)     คลิกดูภาพ

วันที่ 22  สิงหาคม 2555  เวลา 12.20  13.00

 กิจกรรมแข่งขันวิทยสัประยุทธฺ คลิกดูภาพ

-กิจกรรมแข่งขันวิทยสัปยุทธ  (ม.ต้นและม.ปลาย)

วันที่ 24 สิงหาคม 2555  เวลา  8.30-13.00

-พิธีถวายสักการะบรมรูปรัชการที่ 4

-การแสดง Science Show  จากนักเรียนชุมนุมวิทยาศาสตร์ คลิกดูวีดีโอ

-การแสดง ตุ๊กตาคาบาเล่  คลิกดูวีดีโอ

-การจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์

-การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ชิงรางวัล

Facebook Comments

Sharing is caring!

ใส่ความเห็น