อบรมการทำเว็บไซต์ด้วย joomla

กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี  โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา  ได้จัดกิจกรรมอบรมการจัดทำเว็บไซต์ด้วย joomla ให้กับโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนในฝัน ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2555 โดยมีท่านวิทยากรให้การอบรม คือ ครูทองเฟื้อ เทียมอุทัย

คลิกดูภาพทั้งหมด

Facebook Comments

Sharing is caring!

ใส่ความเห็น