ครูอัตราจ้างและพนักงานธุรการ

 

นางสาววนิดาจรรยางาม

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสมคิด  เติมพูล

ครูอัตราจ้าง

นางสาวจรรณภร  คนบุญ

ครูอัตราจ้าง

นายกฤษณพันธ์ ชาตะเมโร

ครูอัตราจ้าง

นางสาวจันทนา วงษ์จีน

ครูอัตราจ้าง

 

 

Facebook Comments

Sharing is caring!