ครูอัตราจ้างและพนักงานธุรการ

 

นางสาววนิดาจรรยางาม 

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสมคิด  เติมพูล 

ครูอัตราจ้าง

นางสาวจรรณภร  คนบุญ 

ครูอัตราจ้าง

นายกฤษณพันธ์ ชาตะเมโร 

ครูอัตราจ้าง

 

 

 

Facebook Comments

Sharing is caring!