กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางศรีมุกดา  จิตร์ชื่น

ตำแหน่งครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางวรรณรา  เตี้ยแจ้

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

นางสำรอง  ขาวสว่าง

ตำแหน่งครูชำนาญการ

Facebook Comments

Sharing is caring!