จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่

ซึ่งเป็นผลงานของนักเรียน มีผลิตภัณฑ์ ที่จำหน่ายดังต่อไปนี้

 

 โคมไฟระย้าตั้งพื้นราคา  1,200  บาท

 

โคมไฟตั้งพื้นราคา  600  บาท

 

 ถาดอเนกประสงค์ราคา  120  บาท

 

 โมบายราคา  50  บาท

 

โคมไฟติดผนัง (ครึ่งวง)ราคา  300  บาท

 

โคมไฟติดผนังราคา  500  บาท

 

 โคมไฟตั้งโต๊ะราคา  400  บาท

 

 โคมไฟตะเกียงเจ้าพายุราคา  900  บาท

ท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา

 จังหวัดเพชรบุรี เบอร์โทรศัพท์  032-494350

Facebook Comments

Sharing is caring!