หญ้าปล้องวิชาการ 62

ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรมหญ้าปล้องวิชาการ 62 (yaplong open house) ขึ้น โดยเปิดบ้านต้อนรับ โรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอหนองหญ้าปล้อง และ อำเภอปากท่อ เข้ามาร่วมงาน…

Continue Reading

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 62

ในโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.1-ม.3 ณ ค่ายธนาสัมฤทธิ์ จ.ราชบุรี วันที่ 10 -11 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกระเบียบวินัย ความอดทน ฝึกทักษะ…

Continue Reading

กิจกรรมเวียนเทียน มาฆบูชา 63

ในวันที่ 7 กถมภาพันธ์ 2563 คณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ได้นำนักเรียน ม. 1 และ ม.2 ไปเวียนเทียน ณ วัดหนองหญ้าปล้อง เนื่องด้วยเป็น วันมาฆบูชา ซึ่งเป็…

Continue Reading

นักกีฬารักบี้ คว้าแชมป์ “อุดรธานีเกมส์”

การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่41 “อุดรธานีเกมส์” กีฬารักบี้ฟุตบอล วันที่25มกราคม2563 เวลา10.00 น.ทีมจังหวัดเพชรบุรี ชนะ จังหวะน่าน 19-17 จุด เวลา16.00น.ทีมจังหวัดเพชรบุรี ชนะ จังหวัดพิ…

Continue Reading

ค่ายดาราศาสตร์ ครั้งที่ 2

ในวันที่ 17-18 มกราคม 2563 กลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรม “ค่ายดาราศาสตร์ ครั้งที่ 2” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยเน้นไปทางด้านดาราศาสตร์ เพื่อพัฒน…

Continue Reading

ทัศนศึกษา 62

ในวันที่ 15 มกราคม 2563 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรม เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับนักเรียน ด้วยการมาให้นักเรียนได้มาเปิดประสบการณ์ความสนุกนอกห้องเรียนที่  ดรีมเวิลด์ ซึ่…

Continue Reading