ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการเฉลิม จำปาวิจิตร

ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ผู้อำนวยการเฉลิม จำปาวิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบางจานวิทยา ได้เดินทางมาดำรงค์ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา โดยมีคณะผู้บริหารจากโรงเรียนต่างๆ และ คณะครูเดินทางมาร…

Continue Reading

วันพ่อแห่งชาติ 62

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เพื่อถ…

Continue Reading

รักบี้หนองหญ้าปล้องติดทีมชาติไทย

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.วรรณรี มีโชค ลูกหลานชาวหนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ศิษย์เก่ารร.หนองหญ้าปล้องวิทยาได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน12คนให้ติดทีมรักบี้ฟุตบอลหญิงตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์…

Continue Reading

ยินดีต้อนรับครูพรพิมล อุดมขันธุ์

ยินดีต้อนรับ ครูพรพิมล อุดมขันธุ์ คุณครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ที่ได้บรรจุแต่งตั้งให้มาดำรงค์ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยที่โรงเรียน หนองหญ้าปล้องวิทยา ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 โดยมี คณะครูและผู้บริหาร จากโรงเรียนบ…

Continue Reading

ร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ในวันที่ 30 พฤศจิการยน 2562 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องได้ร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในงาน “การประกันคุณภาพเพื่อยกระดับการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21” ประจำปี 2562 ณ โรงแร…

Continue Reading

วันวชิราวุธ 62

วันวชิราวุธ ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี สาเหตุที่กำหนดให้เป็นวันนี้ เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์อย…

Continue Reading