ปัจฉิมนิเทศ 61

ในนปีการศึกษา 2561 โรงเรียนนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้น ม.6 และ ม.3 ในปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกิจกรรม รับฟังบรรยายธรรมะ รับฟังประสบการณ์จากศ…

Continue Reading

ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 61

ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรม ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยปีในได้ไปทัศนศึกษา ที่ สวนนงนุช พัทยา ซึ่งมีแหล่งความรู้ต่างๆ ให่นักเรียนได้ศึกษา เช่น สวนไม้ด…

Continue Reading

พิธีมอบอาคารเกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๒๗

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ชาวค่ายอาสาพัฒนาคืนถิ่น ชมรมนิสิตเก่าค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เดินทางมาเปิด อาคารเกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๒๗ และ ส่งมอบอาคาร เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๒๗ ให้แก่โรงเรียนหน…

Continue Reading

ลานวัฒนธรรมชาวระเหรี่ยง

ในวันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนคณะครูโรงเรียนหนองหญ้าปล้อง และ ชาวอำเภอหนองหญ้าปล้อง ได้ไปจัดแสดง ประเพณีวิถีชิวิตของชาวกะเหรี่ยงในอำเภอหนองหญ้าปล้อง โดยไปแสดงที่ลานวัฒนธรรม อุทยานประว…

Continue Reading

พระนครคีรี ครั้งที่ 33

ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธิเปิดในงานพิธีเปิดงานพระนครคีรี ครั้งที่ 33 โดยมีนักเรียน เข้ารวมขบวนจำนวน 50 คน และ การแสดงของอำเภอหนองหญ้า…

Continue Reading

คณะกรรมการนักเรียนหมดวาระ

ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการนักเรียนได้จัดกิจกรรมอำลาคณะกรรมการนักเรียนชุดเก่าและส่งมอบงานให้กับคณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่ คลิกดูภาพทั้งหมด Facebook Comments

Continue Reading