ประชุมผู้ปกครอง 1/2561

ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561  โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่  1  ปีการศึกษา 2561  เพื่อแจ้งข่าวสารและกิจกรรม ตลอดถึงความร่วมมือต่าง กับผู้ปกครอง และเครือข่ายผู้ปกครอง  เพ…

วันวิสาขบูชา

ในวันที่ 28 พ.ค. 2561  คณะครูและนักเรียนได้ไปเวียนเที่ยน ณ วัดหนองหญ้าปล้อง  เนื่องในวันวิสาขบูชา  ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ  โดยมีกิจกรรมเวียนเทียน และ ทำความสะอาดบริเวณวัด    คลิกดูภาพทั้งหมด Fac…

คณะนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ PISA

  ในวันที่ 24 พ.ค. 2561  คณะนิเทศติตามการเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ PISA Online  เข้ามาตรวจเยี่ยมและติดตามการการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมของโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา Facebook Comments

บริจาคโลหิต

ในวันที่ 21 พ.ค. 2561  นักเรียนและคณะครูโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ได้ร่วมบริจาคโลหิต กับหน่วยรับบริจาคเคลื่อนที่ของ สภากาชาดไทย ณ หอประชุมอำเภอหนองหญ้าปล้อง  คลิกดูภาพทั้งหมด Facebook Comments

ปฐมนิเทศ 61

ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ  4  โดยได้จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงข้อกฏระเบียบและวิธิการปฏิบัติตนในการ ศึกษ…